Lathund för handledningsbehov gällande lärarstudenter under deras VFU
Lanthunden gäller från och med vårterminen 2019

Observera att behoven kan skilja sig åt olika terminer i utbildningen. I mitten av terminen, innan studenterna ska ut på någon VFU-period som kräver en annan typ av handledning än den tidigare VFU-perioden, meddelas detta av VFU-sekretariatet via Påminnelser i VFU-portalen.

Du hittar lathuden nedan under Bifogade filer!