Du hittar översikten nedan under Bifogade filer. Observera att studiegångarna för programmen samt vilket ämne studenterna ska läsa inom VFU-kursen kan skilja sig åt beroende på vilken termin studenterna är antagna till utbildningen. Om något är oklart går det självklart bra att kontakta VFU-sekretariatet, på e-post vfu@su.se