Förskollärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) E-post: vfu@buv.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: camilla.gamrell@isd.su.se

Grundlärarprogrammet med inriktning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6

Vernonica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet och och Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik

Vernonica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
E-post: vfu@mnd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia, religon, samhällskunskap och geografi och Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, med inriktning mot historia, religion och filosofi

Cecilia Netje, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: cecilia.netje@hsd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk

Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik (ISD)
E-post: camilla.gamrell@isd.su.se