VFU

  Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

  I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt höstterminen 2020.

  Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

  VFU är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

  Läs på vad som gäller kring offentlighetsprincipen och dokumentationen i VFU-portföljen.

   

  Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube