VFU

  Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

  Det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt vårterminen 2020.

  Haninge fortsätter erbjuda VFU för studenter

  Att ta emot studenter är en högt värderad uppgift bland förskole- och skolverksamheten i kommunen säger Annie Karlsson VFU samordnare.

  Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

  VFU är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

  Ny modell för lärarstudenternas VFU

  Nu blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. I höst införs en ny modell med VFU-skolor i nära samverkan med universitetet.

  Nu sjösätter vi VFU i kluster

  Den här hösten har äntligen Stockholms universitets nya modell för VFU-samverkan med skolor och skolhuvudmän sjösatts! Det har varit en lång process under nästan ett decennium som har lett hit.

  Läs på vad som gäller kring offentlighetsprincipen och dokumentationen i VFU-portföljen.

   

  Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube