VFU

  Vad är verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

  VFU är en viktig del av lärarutbildningarna, där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet.

  Ny modell för lärarstudenternas VFU

  Nu blir den verksamhetsförlagda utbildningen ännu bättre för alla lärarstudenter. I höst införs en ny modell med VFU-skolor i nära samverkan med universitetet.

  Nu sjösätter vi VFU i kluster

  Den här hösten har äntligen Stockholms universitets nya modell för VFU-samverkan med skolor och skolhuvudmän sjösatts! Det har varit en lång process under nästan ett decennium som har lett hit.

  Läs på vad som gäller kring offentlighetsprincipen och dokumentationen i VFU-portföljen.

   

  Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube