Disputation i matematik

Disputation

Datum: onsdag 22 maj 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Lärosal 4, Albano hus 1, Stockholms universitet

Stefan Reppen försvarar sin doktorsavhandling i matematik

Avhandlingens titel: Hasse invariants on Shimura varieties and moduli of G-bundles

Opponent: Torsten Wedhorn (Technische Universität Darmstadt)
Handledare: Wushi Goldring

Abstract på engelska finns här, på den engelska versionen av sidan