Disputation i matematik

Disputation

Datum: fredag 7 juni 2024

Tid: 09.00 – 11.00

Plats: Lärosal 4, Albano hus 1, Stockholms universitet

Eleftherios Theodosiadis försvarar sin doktorsavhandling i matematik

Avhandlingens titel: Geometry of multi-slit Loewner chains and semigroups of finite shift

Opponent: Joan R. Lind (University of Tennessee)
Handledare: Alan Sola

Abstract på engelska finns här, på den engelska versionen av sidan