Disputation i matematik

Disputation

Datum: torsdag 23 maj 2024

Tid: 09.00 – 11.00

Plats: Albano Hus 1, Lärosal 7

Simon Cooper försvarar sin doktorsavhandling i matematik

Avhandlingens titel: Intersection Theory on Zip Period Maps

Opponent: Ben Moonen (Radboud University Nijmegen)
Handledare: Wushi Goldring

Abstract på engelska finns här, på den engelska versionen av sidan