Disputation i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation

Datum: fredag 26 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Lärosal 4, Albano hus 1, Stockholms universitet

Erik Lindell försvarar sin doktorsavhandling i matematik, med titeln "Stable invariants of some topological moduli spaces", fredagen 26 maj.

Avhandlingens titel: "Stable invariants of some topological moduli spaces"

Respondent: Erik Lindell

Opponent: Andrew Putman (University of Notre Dame)

Handledare: Dan Petersen

Länk till avhandlingen i DiVA: kommer snart

Abstract på engelska finns i den engelska versionen av artikeln