Disputation i matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Disputation

Datum: fredag 22 september 2023

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Lärosal 18, hus 2, Campus Albano

Lina Palmborg försvarar sin doktorsavhandling i matematisk statistik fredagen 22 september, kl. 13:00

Avhandlingens titel: Modern developments in insurance mathematics

Respondent: Lina Palmborg

Opponent: Vali Asimit (Bayes Business School)

Handledare: Filip Lindskog

Länk till abstract på engelska