Informationsträff om masterprogrammen

Informationsträff

Datum: onsdag 6 mars 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Cramérrummet, Albano, hus 1, våning 3, zon D

Du får träffa programansvarige och veta mer om masterprogrammen vid Matematiska institutionen.

Matematiska institutionen erbjuder följande masterprogram: 

  • Masterprogram i matematik (i samarbete med KTH)
  • Masterprogram i matematisk statistik och maskininlärning
  • Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet
  • Masterprogram i biostatistik och datavetenskap (i samarbete med Karolinska institutet coh KTH)
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att bli matematiklärare

Du kan också läsa om våra masterprogram på hemsidan.