Presentation av licentiatavhandling i matematik

Seminarium

Datum: fredag 3 februari 2023

Tid: 09.15 – 11.15

Plats: Kovalevskyrummet, Albano hus 1, Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Fredagen den 3 februari presenterar Christian Emmel sin licentiatavhandling i matematik med titeln "Realizations of meromorphic functions of bounded type".

Respondent: Christian Emmel

Titel: "Realizations of meromorphic functions of bounded type"

Opponent: Harald Woracek (Vienna University of Technology)

Handledare: Annemarie Luger

Länk till avhandlingen i DiVA

Tid: Fredag 3 february kl 9:15.

Plats: Kovalevskyrummet, Albano hus 1, Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Abstract på engelska finns i den engelska versionen av artikeln