Presentation av licentiatavhandling i matematik

Disputation

Datum: onsdag 20 december 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Lärosal 3, Albano hus 1

Onsdagen den 20 december presenterar Sjoerd de Vries sin licentiatavhandling i matematik.

Titel: "Traces of Hecke operators on Drinfeld modular forms via point counts"

Handledare: Jonas Bergström

Opponent: Gunther Cornelissen (Utrecht University)