Presentation av licentiatavhandling i matematik vid Stockholms universitet

Seminarium

Datum: torsdag 20 januari 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Sal 14, hus 5, Matematiska institutionen, Stockholms universitet, och Zoom

Gabriel Favre presenterar sin licentiatavhandling i matematik, med titeln "The type I and CCR properties for groupoids and inverse semigroups", torsdagen 20 januari. Presentationen äger rum på plats och via zoom.

Respondent:
Gabriel Favre

Titel:
"The type I and CCR properties for groupoids and inverse semigroups"

Opponent:
Fernando Lledó (Universidad Carlos III de Madrid)

Handledare:
Sven Raum

Fysisk lokal:
Sal 14, hus 5,
Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Zoom-länk:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62724109446

Länk till avhandlingen i DiVA

Abstrakt på engelska finns i den engelska versionen av denna artikel