Presentation av licentiatavhandling i matematik vid Stockholms universitet

Seminarium

Datum: fredag 2 december 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Cramérrummet, Albano hus 1, Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Josefien Kuijper presenterar sin licentiatavhandling i matematik, med titeln "A general descent principle for compact support extensions of functors" fredagen den 2 december.

Respondent:
Josefien Kuijper

Titel:
"A general descent principle for compact support extensions of functors"'

Länk till avhandligen i DiVA

Opponent:
Tom Bachmann (Universitetet i Oslo)

Handledare:
Dan Petersen

Tid:
Fredagen den 2 december kl 10:00

Plats:
Cramérrummet, Albano hus 1,
Matematiska institutionen, Stockholms universitet

 

Abstract på engelska finns i den engelska versionen av denna artikel