Presentation av självständigt arbete i matematik

Seminarium

Datum: tisdag 17 maj 2022

Tid: 14.00 – 15.00

Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket

Tisdag den 17 maj presenterar Julia Rundbom sitt självständiga arbete i matematik, med titeln Sfärisk geometri.

Presentationen äger rum i Matematiska institutionens lokaler i Kräftriket, sal 14 i hus 5.

Abstrakt kommer senare.