Test av brandlarm i Kräftriket

torsdag 23 september 2021 12.00 – 12.40

Brandlarmen i hus 5 och 6 i Kräftriket kommer att testas på torsdag 23 september kl 12:00-12:40.

Akademiska hus testar brandlarmen i Kräftriket en gång i kvartalet. Information om detta och annat som händer på campus finns också i Akademiska hus app Mitt campus som kan laddas ner från App Store eller Google Play.