Dan Petersen utsedd till Wallenberg Scholar

Vi gratulerar Dan Petersen, som har utsetts till Wallenberg Scholar och fått förlängt anslag inom programmet Wallenberg Academy Fellows!

Dan Petersen
Dan Petersen. Foto: Magnus Brännström/Wallenbergstiftelserna

Studerar abstrakta rum med algebraisk geometri - läs om Dans forskning på KAW:s hemsida

Wallenberg Academy Fellows är en långsiktig satsning på unga forskare i Sverige. Under 2022 beviljades Dan Petersen och ytterligare 14 Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag, alltså ytterligare fem års finansiering efter den första 5-åriga anslagsperioden.

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Det finns för närvarande 80 aktiva Wallenbergs Scholars.

Beviljade anslag, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse