ESPIDAM kan bli en tradition

Den första veckolånga konferensen European Summer Program in Infectious Disease Analysis and Modelling (ESPIDAM) gick av stapeln mellan 24 och 28 juni. Arrangören hoppas att konferensen blir en årlig tradition.

Victor Lópes de Rioja
- Om ESPIDAM blir av nästa år kommer jag gärna tillbaka säger Victor Lópes de Rioja från Universitat Politecnica de Catalunya.

Målgruppen för ESPIDAM är doktorander, postdoktorer, forskare från den offentliga vården och andra som vill lära mer och fördjupande om olika apsekter av statistisk analys och modellering av spridning av smittsamma sjukdomar. 

- Om ESPIDAM blir av nästa år kommer jag gärna tillbaka säger Victor Lópes de Rioja från Universitat Politecnica de Catalunya. Han var en av hundra deltagare på konferensen. ESPIDAM arrangeras för första gången i år i regi av Matematiska institutionen.

- Jag har nätverkat med postdoktorer, doktorer och forskare inom hälsa från universiteter och myndigheter, både från Sverige och andra länder. Tack vare att det har erbjudits sex olika kurser under veckan, har jag kunnat hitta kurser som är väldigt utvecklande för mig, säger han.

Konferensen, som arrangerades av Tom Britton och andra vid Stockholms universitet, har deltagare både från Europa och andra delar av världen. ESPIDAM får ekonomisk stöd av Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete. Läs mer om konferensen här