Ledig tjänst, biträdande lektor i virusfylodynamik

Matematiska institutionen söker en biträdande lektor i virusfylodynamik, med sista ansökningsdag 28 december.

Ämnet omfattar matematiska, matematisk statistiska och beräkningstekniska studier av hur epidemiologiska, immunologiska och evolutionära processer påverkar virusfylogenier.

Några centrala matematiska/statistiska/beräkningsmässiga koncept är bl.a. koalescentmodeller, fylogenetiska metoder, smittspridningsmodeller och effektiv populationsstorlek. Metoderna används för att lära sig mer smittspridningen och virusevolution genom att analysera stora genetiska datamängder från smittade individer i tid och rum.

Under de första sex åren kommer den som anställs att ha SciLifeLab, Campus Solna, som sin huvudsakliga arbetsplats. Den formella anställningen kommer att vara vid Matematiska institutionen.

Arbetsuppgifterna är forskning samt viss undervisning och handledning. Undervisning främst inom matematik, matematisk statistik eller beräkningsmatematik/datalogi.

Läs mer om tjänsten och ansök (sista dag 28 december)