Matematiska institutionen söker en amanuens med teknisk kompetens

En amanuenstjänst vid Matematiska institutionen är en tjänst på 20% för aktiva studenter vid institutionen.

Arbetsuppgifterna består av tekniskt arbete relaterat till support av Mac-datorer, och vårt digitala tentamenssystem.

Vi ser helst att du har en kandidatexamen i datalogi/matematik/matematisk statistik eller att du har för avsikt att avlägga en sådan inom den närmaste framtiden. Det förutsätts att du är en aktiv student vid institutionen. Särskilt meriterande är om du uppfyller någon eller några av följande:

  • Du har kunskap om Linux, särskilt erfarenhet av att sätta upp en Apache HTTP-server.
  • Du är bekant med något eller några av språken PHP, Perl och Python.

Skicka din välformulerade och koncisa ansökan i pdf-format till epost-adressen neshat@math.su.se. Bifoga ett CV och ett studieutdrag. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men senast den 17 augusti.

Matematiska institutionen
Stockholms universitet