Podd om Sonja Kovalevsky

Sonja Kovalevsky var världens första kvinnliga matematikprofessor, och i januari 1884 höll hon sin första föreläsning vid Stockholms högskola (senare Stockholms universitet). UR:s Bildningsbyrån har gjort en podd om henne och hennes väg till professuren.

Porträttbild, Sonja Kovalevsky
Sonja Kovalevsky. Foto: Public domain, via Wikimedia Commons

Från de partiella differentialekvationer som täckte väggarna i hennes rum i barndomshemmet i Ryssland, och skenäktenskapet för att kunna fortsätta sina studier i Tyskland (med privatlektioner från Karl Weierstrass) där hon blev första kvinnan i Europa att få en doktorsgrad i matematik, till professuren vid dåvarande Stockholms högskola. Kovalevskys största matematiska avtryck var hennes arbete "Om rotation hos en stel kropp kring en fast punkt", som hon fick Bordinpriset för 1888.

Professor Pavel Kurasov från Matematiska institutionen och Elin Ottergren från Vetenskapens hus medverkar i Bildningsbyråns podd om Sonja Kovalevsky. Bildningsbyrån på Sveriges Utbildningsradio är en podd om historiska personer genom tiderna som utmanat sin samtid och förändrat historien.

Lyssna på avsnittet på UR play

Vill du veta mer om Sonja Kovalevsky?

Sonja Kovalevsky: en levnadsteckning, av Jan-Erik Björk (pdf) (129 Kb)

Sammanställning om Sonja Kovalevsky av Elin Ottergren