Pristagare av Mittag-Leffler-priset för läsåret 21/22 utsedda

Vi gratulerar våra studenter som fått pris för utmärkta kandidat- och masterarbeten i matematik under det gångna läsåret!

Professor Gösta Mittag-Leffler, en av grundarna till Stockholms högskola (föregångaren till Stockholms universitet) och dess första professor, inrättade en stiftelse med "ändamålet att dela ut pris för matematiska arbeten av framstående vetenskapligt värde, vilka blivit utförda av studerande vid Stockholms universitet."

Läs mer om Gösta Mittag-Leffler (arkiverad nyhet på su.se från 100-årsdagen av grundandet av Institut Mittag-Leffler)

Nomineringen sker av examinatorsgruppen för självständiga arbeten i matematik.

 

Pristagare för utmärkt kandidatarbete i matematik (1000 SEK)

  • Lindgren Michael. Arbetets titel: "Dependent products as relative adjoints" (handledare: Peter LeFanu Lumsdaine)
  • Norrbom Suleika. Arbetets titel: "Homomorphism Conjugacy versus Centralizer" (handledare: Wushi Goldring)
 

Pristagare för utmärkt masterarbete i matematik (1500 SEK)

  • Ehrlén Arvid. Arbetets titel: "Jordan Algebras: Definitions and examples" (handledare: Wushi Goldring)
  • Krook Jonathan. Arbetets titel: "C*-simplicity of discrete groups and étale groupoids" (handledare: Sven Raum)
  • Seo Tim. Arbetets titel: "Group C*-algebras of Heisenberg groups and C*-rigidity" (handledare: Sven Raum)

Fler självständiga arbeten vid Matematiska institutionen