Sommar på Matematiska institutionen

Vårterminen är slut, och vi önskar alla våra studenter en glad sommar! Här finns information som du kan behöva under sommaren, om höstens studier och om sommarkurser.

Grupper av studenter som sitter på gräsmatta.
Foto: Eva Dalin
 

Sommarkurser

Om du är antagen till någon av våra sommarkurser hittar du mer information på respektive kurshemsida.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig i Ladok, och utan registrering kan du inte delta i examination och kan inte få högskolepoäng för studierna. På Förberedande kurs i matematik eller Utmanande matematik kan du registrera dig nästan hela sommaren, eftersom de har flexibel studietakt. På övriga kurser måste du registrera dig senast 12 juni!

 

Omtentor i augusti

Många kurser har en omtenta i augusti. Kom ihåg att anmäla dig i god tid om du ska skriva en sådan! Anmälan öppnar en månad innan tentan och stänger 8 dagar innan, och vi har inte möjlighet att ta emot sena anmälningar. Om du inte kan anmäla dig kan det bero på att du inte var registrerad på kursen under detta läsår och behöver omregistreras, kontakta oss i så fall i god tid innan anmälan stängs.

Tentamensschema för Matematiska institutionen

Allmän info om tentor, anmälan, och vad du ska tänka på infor skrivningen

 

Höstterminen 2022

Visst vet du att vi till hösten flyttar till nya lokaler?

Antagning

Om du anmält dig till kurser i höst får du ett första antagningsbesked den 12 juli. Du måste svara på antagningsbeskedet senast 22 juli för att behålla den plats eller reservplats du blivit erbjuden!

Viktiga datum (antagning.se)

Webbregistrering

Webbregistrering på höstens kurser öppnar måndag 8 augusti. Du webbregistrerar dig i Ladok. För vissa kurser stänger webbregistrering redan innan terminsstart:

  • Matematik I, alla varianter inklusive ULV- och VAL-versioner samt fortsättningsregistrering för de som började kursen på halvfart våren 2022: sista dag för registrering är måndag 22 augusti.
  • Kurser i datalogi och beräkningsteknik som ges på KTH, alltså kurserna med kurskod DA7011, DA7048, DA8001, BE3009, BE7009, BE7013 och BE7001: sista dag för registrering är onsdag 24 augusti.

På Förberedande kurs i matematik eller Utmanande matematik kan du registrera dig nästan hela höstterminen. För övriga kurser är webbregistrering öppen till och med 18 september om kursen börjar i augusti (period 1 eller AB), eller 20 november om den börjar i månadsskiftet oktober-november (period 2 eller CD).

Är du antagen till ett program kan du i normalfallet inte webbregistrera dig, utan ska istället komma på ett upprop. Mer information om detta skickas ut i välkomstbrev.

Mer om webbregistrering och annan information till nya studenter

Sen anmälan

Sen anmälan till de av höstens kurser som har platser kvar öppnar 15 juli. Vid sen anmälan antas behöriga sökande i den ordning de sökt, så det är först till kvarn som gäller!

Mer om sen anmälan och våra utbildningar

Omregistrering

Vill du läsa om en kurs i höst som du tidigare varit registrerad på men inte läst klart? Då kan du söka omregistrering på kursen.

Här finns formulär där du kan söka omregistrering

Vi börjar handlägga omregistreringar från vecka 32.

Innan du söker omregistrering, kolla att kursen som ges i höst har samma kurskod som den du varit registrerad på (du kan se detta i Ladok). Om kursen har bytt kurskod ska du istället söka den nya versionen via Antagning.se.

 

Nå oss under sommaren

Under sommaren har vi lägre bemanning eftersom många är på semester. Du hittar våra kontaktuppgifter på math.su.se/svl, men om du skriver till någon som är på semester kan du få ett autosvar, så var uppmärksam på det. Om det står att personen är på semester och ditt ärende är brådskande, skicka det vidare till studentexpeditionen (studentexpedition@math.su.se).

 

Glad sommar!