Tävling: Bästa matematiska text 2023

Går du på gymnasiet eller i grundskolan och har skrivit ett projektarbete eller en annan text i matematik? Då har du chans att vara med i en tävling om bästa matematiska text, arrangerad av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Första pris är 5000 kronor!

Tävlingen är främst riktad till gymnasieelever, men är öppen även för yngre elever. Arbetet behöver inte vara skrivet inom ramen för skolan, men kan vara det.

Exempel på tidigare tävlande texter

 

Regler

Bidraget ska:

 • vara skrivet på svenska eller engelska,
 • ha sänts till oss senast 3 juli, per e-post till: tavling@math.su.se, i PDF-format,
 • åtföljas av ett följebrev, i vilket
  • den tävlandes namn, adress, e-postadress, skola samt eventuell handledares namn och e-postadress ska framgå och
  • formuleringen "Jag intygar härmed att jag tagit del av och accepterar reglerna för tävlingen" finns med och följs direkt av den tävlandes underskrift.

Vid bedömning av bidragen gäller att:

 • ifall juryn anser det lämpligt kan den be de tävlande om en muntlig presentation för att komplettera det skriftliga tävlingsbidraget,
 • ifall institutionen anser att någon jurymedlem är jävig byts denna ut mot någon annan forskare vid matematiska institutionen,
 • juryns beslut kan inte överklagas.

Bedömningskriterierna är:

 • Fantasifullhet och kreativitet
 • Klarhet i argumentation och redovisning
 • Skicklighet i utförande

Genom det signerade följebrevet intygas att:

 • den/de tävlande har inte gått ut gymnasiet tidigare än läsåret 2021/22,
 • den/de tävlande är författare till uppsatsen,
 • tydliga referenser är angivna när andra personers arbete har använts/citerats,
 • den/de tävlande godkänner att arbetet inte återsänds,
 • den/de tävlande godkänner att vi tillkännager pristagare på vår hemsida och på andra offentliga sätt,
 • den/de tävlande godkänner att vi lagrar namn och personuppgifter i vårt datasystem och att vi kan komma att skicka ut information från Stockholms universitet,
 • den/de tävlande vet att Stockholms universitet är en myndighet, vilket medför att inskickat material enligt lag är offentlig handling. Vi kan komma att publicera goda bidrag på vår hemsida.

Har du frågor om tävlingen så kan du e-posta dem till tavling@math.su.se.

Vilket bidrag som har vunnit offentliggörs den 4 december 2023.

Välkommen att delta i 2023 års tävling!