Till minne av Barbro Fernström

Matematiska institutionen minns Barbro Fernström, som var bibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek och verksam vid Matematiska biblioteket i fyrtio år.

Barbro Fernström
Barbro Fernström. Foto: Matematiska institutionen

Barbro Fernström, f.d. bibliotekarie vid Matematiska institutionen har avlidit 75 år gammal efter en tids sjukdom. Hon efterlämnar maken Claes Fernström.

Barbro anställdes vid Stockholms universitetsbibliotek 1967 och arbetade där fram till pensioneringen 2013. Hon var verksam först vid Naturvetenskapliga biblioteket men i fyrtio års tid var hon verksam vid Matematiska biblioteket. Hennes arbete var avgörande för Matematiska biblioteket och hon gjorde en synnerligen stor insats vid institutionens flytt från Hagagatan till Kräftriket 1993. Det var till stor del hennes förtjänst att biblioteket är ett av de bästa i landet, både vad gäller utbud av böcker och tidskrifter. Hon har även samlat och iordningsställt material om institutionens historia och om gamla berömda professorer.

Det var alltid roligt att prata om litteratur, musik och annan kultur med henne. Hon hade en filosofie kandidatexamen i bl a konstvetenskap och etnologi.  Barbro var aktiv i Stockholms universitets konstförening i många år och var mycket intresserad av kultur i allmänhet. Tillsammans med sin make gjorde hon ofta musik- och teaterresor till olika städer i landet.

Barbro betydde mycket för Matematiska institutionen, hon var ofta den person som man träffade först när man kom till institutionen. Hon var en varm person, omtyckt av alla, alltid glad och mycket hjälpsam. Hon var generös, bjöd ofta på hembakt till fikat och ordnade födelsedagsfirande för sina kolleger. Vi kommer att sakna henne.

För Barbros vänner vid Matematiska institutionen
Andrzej Szulkin och Torbjörn Tambour