Valde Stockholms universitet

Anna Wickenberg och Nicole Nyberg, som ska börja lösa kandidatprogrammet i matematik, hade goda anledningar till att välja Stockholms universitet. Både studenterna gillar renodlade matematikstudier.

- Matten på SU är en ren matematikutbildning, utan andra ämnen. Då kan jag fördjupa mig i matte först, det ger bredd och fler valmöjligheter senare, säger Anna. Hon valde att läsa matte på grund av att det finns behov för matematiker i olika branscher, något som ger många valmöjligheter. Det råder dessutom stor brist på matematiker.

Vad gör du om 6 till 8 år?
- Ingen aning! Men jag hoppas att det blir något med matte eller språk, jag gillar språk också. Men jag har inga konkreta tankar om yrkesval nu, säger Anna. Även studiekamraten Nicole uppskattar fokusen på matematik i kandidatprogrammet.  

- Det som är bra med matten på SU är att den är renodlad, utan programmering eller andra tekniska ämnen, säger Nicole. Förutom att hon gärna vill stanna i Stockholm, där hon bor, tycker hon även om den filosofiska sidan av matematik. Även Nicole lyfter fram att kandidatutbildningen i matematik ger en stor bredd med många möjligheter. 

Vad gör du om 6 till 8 år?
- Förhoppningsvis jobbar jag med något inom matte, säger hon. 

Anna och Nicole delade med sig av sina tankar efter uppropet måndagen den 21 augusti, inför studierna som börjar en vecka senare.