Vi sörjer Sverker Lerheden

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet sörjer Sverker Lerheden efter att ha fått beskedet om hans bortgång den 3 maj. Sverker donerade 100 miljoner kronor till vår institution för att bedriva grundläggande forskning inom matematik av unga forskare.

Sverker Lerheden vid talstol, lyssnare sitter i förgrunden.
Sverker Lerheden vid en lunch på Uppsala slott den 26 april 2022, med rektorer och andra representanter för Uppsala och Stockholms universitet, och Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Konsthögskolan. Foto: Mathias Burestam

Sverker Lerhedens stipendiefond för postdoktorala studier kommer varje år att finansiera 2-3 postdoktorers forskningsarbete på institutionen under två år. Vi är ledsna över att Sverker inte kommer att kunna träffa de första postdoktorerna som börjar sitt forskningsarbete i år.

Sverker Lerheden och hans hustru Birgitta besökte vår institution tillsammans med rektor för Stockholms universitet Astrid Söderbergh Widding den 24 januari i år. Det är ett varmt minne som vi är extra tacksamma för idag.

Det genuina intresset för institutionen och vår forskning och den stämning av lustfylld nyfikenhet som karaktäriserade mötet kommer vi att bära med oss. Vi kommer alltid vara tacksamma för Sverker Lerhedens stipendiefond och vi kommer att anstränga oss för att förvalta den så framgångsrikt som möjligt!

 

Matematiska institutionen