Vivi Wong får pris för utmärkt masteruppsats

Stockholms matematikcentrum har utsett pristagare för utmärkta doktorsavhandlingar och masteruppsatser 2019/2020, för två doktorsavhandlingar och tre masteruppsatser.

Vi gratulerar Vivi Wong, som har erhållit ett av Stockholms matematikcentrums priser för utmärkta masteruppsatser 2019/2020 för sin masteruppsats Statistical Aspects of Sustainability in Optimal Portfolio Theory. Hennes handledare var Taras Bodnar.

Läs mer om priserna på SMC:s hemsida (på engelska)