VR-anslag till forskare vid Matematiska institutionen

Fem av årets anslag från Vetenskapsrådet (VR) inom matematikämnet går till institutionens medarbetare.

Vi gratulerar våra medarbetare som har fått stöd för sina projekt från Vetenskapsrådet! De projekt som har fått stöd är

  • Daniel Ahlbergs projekt "Förbindelser i spatiala tillväxtmodeller"
  • Josefin Ahlkronas projekt "Effektiva metoder för storskaliga inlandsissimuleringar"
  • Alexander Berglunds projekt "Karakteristiska klasser för mångfaldsknippen och grafkomplex"
  • Kristoffer Sahlins projekt "Analys av pan-transkriptom med ett nytt beräkningsramverk"
  • Boris Shapiros projekt "Differentialekvationer och komplex dynamik"

Hela listan över ansökningar som beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021 finns på Vetenskapsrådets hemsida