VR-bidrag till forskare vid Matematiska institutionen

Vi gratulerar våra kollegor som fått bidrag från Vetenskapsrådet!

Sven Raum
Sven Raum

Sven Raum har beviljats projektbidrag på 3 520 000 kr för projektet "Operatoralgebror och grupper verkande på rätvinkliga byggnad".

Jonathan Rohleder
Jonathan Rohleder

Jonathan Rohleder har beviljats projektbidrag på 3 400 000 kr för projektet "Ett nytt verktyg inom spektralgeometri".

Aron Wennman
Aron Wennman

Aron Wennman har beviljats etableringsbidrag på 4 000 000 kr (via KTH, där han börjar i maj) för projektet "Ortogonalpolynom och statistisk mekanik via nya potentialmetoder".

Grattis till Sven, Jonathan och Aron!

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat bidrag om ca 164 miljoner kronor till forskning inom naturvetenskap vid Stockholms universitet.

Hela listan med projekt vid Stockholms universitet som fått bidrag

På Vetenskapsrådets hemsida kan du ladda ner hela listan med beviljade bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap