Wallenberganslag till två matematiker vid universitetet

Stockholms universitet tilldelas två anslag inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram för att rekrytera framstående forskare inom matematik.

Vi gratulerar Josefin Ahlkrona som fått anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till Matematiska institutionen, och Sven Raum, som fått anslag för att rekrytera gästprofessor Matthew Kennedy (för närvarande docent vid University of Waterloo, Kanada).

Läs hela artikeln: Wallenberganslag till två matematiker vid universitetet