Wallenbergpris till Wushi Goldring

Vi har nöjet att gratulera Wushi Goldring till Wallenbergpriset 2022, som tilldelas lovande unga matematiker i Sverige av Svenska Matematikersamfundet.

Wushi delar priset med Martin Raum från Chalmers för deras forskning om automorfa representationer, Galois-representationer samt modulära former och automorfa former. Specifikt är Wushi erkänd för sina djupa bidrag till algebraisk geometri, särskilt sambandet mellan automorfa representationer och Galois-representationer.

Grattis Wushi!

Priskommitténs motivering finns på Svenska Matematikersamfundets hemsida