Kurslitteratur

På denna sida hittar du kurslitteraturen till de kurser som ges vid Matematiska institutionen.

Här samlar vi information om kurslitteratur på aktuella kurser. Vissa böcker kan finnas som e-böcker via Stockholms universitetsbibliotek.

 

Självständiga arbeten

För alla självständiga arbeten (examensarbeten) gäller att litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området, framtagna av den studerande genom litteratursökning, samt litteratur utdelad av handledaren och/eller eventuell biträdande handledare.

 

Matematik

Här hittar du kurslitteraturen i matematik, på grundnivå och avancerad nivå. För kurser på avancerad nivå som ges i samarbete med KTH hänvisar vi i vissa fall till KTH för information om kurslitteratur. Du kan se i utbildningskatalogen om en kurs ges i samarbete med KTH.

Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
BÅ0002

Basårsmomenten Matematik 4a och Matematik 4b

Alfredsson, Bråting, Erixson, Heikne: Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok. Natur och Kultur.
MM1003 Förberedande kurs i matematik Alexandersson, Bergkvist, Leander, Lundqvist, Ottergren: Förberedande kurs i matematik. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.
MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys Sydsæter, Hammond, Ström & Carvajal: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall.
MM1008 Utmanande matematik Paul Vaderlind: Matematiska utmaningar. Studentlitteratur.
MM2001 Matematik I

Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber.

Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

MM2002 Matematik för naturvetenskaper I

Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber.

Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

MM3001 Matematiska metoder för ekonomer Sydsæter, Hammond, Ström & Carvajal: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall.
MM4001 Matematik för naturvetenskaper II

Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber.

Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling Victor Katz: A History of Mathematics. Pearson.
MM5010 Matematik II - Analys, del A

Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur.

Szulkin, Tamm: Kompletterande material. Tillhandahålls av institutionen.

MM5011 Matematik II - Analys, del B

Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur.

Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur.

MM5012 Matematik II - Linjär algebra Friedberg, Insel och Spence: Linear algebra. Pearson.
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press.
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle

Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin. Thales.

Franco Vivaldi: Mathematical writing

John Stillwell: A Concise History of Mathematics for Philosophers. Cambridge University Press.

Artiklar och öppna källor på internet.

Vivaldis och Stillwells böcker finns som e-böcker via universitetsbiblioteket.

MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc.
MM5021 Matematik III - Analysens grunder Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill.
MM5022 Matematik III - Komplex analys Saff & Snider: Fundamentals of complex analysis. Prentice-Hall.
MM5023 Matematik III - Kombinatorik Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics, Classical edition. Addison-Wesley.
MM5024 Matematik III - Logik

Carlström: Logik. Kompendium, Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

(Bredvidläsning) van Dalen: Logic and Structure. Springer.

MM5025 Matematisk modellering I Frank Giordano: A First Course in Mathematical Modeling. Brooks Cole.
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer Andersson, Böiers: Ordinary differential equations. Studentlitteratur.
Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
MM7005 Linjär analys

Allan Pinkus and Samy Zafrany: Fourier Series and Integral Transforms

Luger, Wietsma: Lecture notes. Tillhandahålls elektroniskt av institutionen

MM7011 Matematisk ekonomi Sydsaeter, Hammond, Seierstad, Ström: Further Mathematics for economic analysis. Prentice Hall.
MM7013 Linjär algebra med tillämpningar

Fuhrmann: A polynomial approach to linear algebra. Springer.

Matrix Theory (två volymer). Gantmacher.

MM7016 Matematiska dynamiska modeller i biologi Leah Edelstein-Keshet: Mathematical models in biology.
MM7020 Matematisk kommunikation Ingen litteratur, men lästips finns på kurshemsidan.
MM7021 Elementär differentialgeometri B. O'Neill: Elementary Differential Geometry. Elsevier/Academic Press.
MM7022 Logik II R. Cori, D. Lascar; Recursion Theory, Godel's Theorems, Set Theory, Model Theory. Oxford university press.
MM7023 Teori för beräkningar och formella språk

N. J. Cutland; Computability - an introduction to recursive function theory. Cambridge university press.

D. Kozen: Automata and Computability. Springer.

Tillhandahålls av institutionen: Kompendium om termomskrivning och ekvationell logik

MM7024 Linjär algebra och inlärning från data G. Strang; Linear Algebra and Learning from Data. Wellesley-Cambridge Press.
MM7025 Datoralgebra Cox, Little, O'Shea; Ideal, varieties, and algorithms. Springer.
MM7026 Avancerad komplex analys Information kommer.
MM7027 Dynamiska system och optimal kontrollteori Sontag: Mathematical Control Theory. Deterministic Finite Dimensional Systems. Springer.
MM7028 Optimering Bazaraa, Sherali & Shetty: Nonlinear programming - Theory & Algorithms. Wiley.
MM7029 Krypteringsmatematik Hoffstein, Pipher & Silverman: An Introduction to Mathematical Cryptography. Springer.
MM7030 Kategoriteori Leinster: Basic Category Theory. Cambridge University Press.
MM7031 Enumerativ kombinatorik Stanley: Enumerative combinatorics vol 1. Cambridge University Press.
MM7042 Kommutativ algebra och algebraisk geometri Gathmann: Algebraic Geometry, lecture notes (tillgänglig online)
MM7043 Galoisteori Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc.
MM7044 Fourieranalys Dym and McKean: Fourier Series and Integrals. Elsevier.
MM7045 Grafteori R. Diestel: Graph Theory. Springer.
MM7046

Avancerad reell analys I

Friedman: Foundations of modern analysis. Dover.
MM7048

Mängdteori och metamatematik

Information kommer.
MM7049 Talteori Ireland & Rosen: A classical introduction to modern number theory. Springer GTM.
MM7050 Representationsteori för ändliga grupper Isaacs: Character theory of finite groups. (Tillgänglig via universitetsbiblioteket.)
MM7052 Topologi John M. Lee: Introduction to Topological Manifolds. Springer.
MM8008 Partiella differentialekvationer McOwen: Partial differential equations. Pearson Education.
MM8014 Kaotiska dynamiska system Barreira, Valls: Dynamical Systems:  An introduction.
MM8015 Optimering II Bazaraa, Sherali & Shetty: Nonlinear programming - Theory & Algorithms. Wiley.
MM8016 Matematisk kontrollteori Sontag: Mathematical Control Theory. Deterministic Finite Dimensional Systems. Springer.
MM8025 Avancerad linjär algebra Roman, Advanced Linear Algebra, third edition, Springer
MM8027 Mängdteori och forcing

Lorenz J. Halbeisen. Combinatorial Set Theory with a Gentle Introduction to Forcing. Springer.

(Referenslitteratur) John L. Bell: Set Theory: Boolean-Valued Models and Independence Proofs, 3rd ed. Oxford Logic Guides.

MM8028 Metamatematik och bevisteori A.S. Troelstra, H. Schwichtenberg: Basic Proof Theory, 2nd edition.
MM8029 Spektralteori

G.Teschl: Mathematical methods in quantum mechanics. With applications to Schrödinger operators. Graduate studies in mathematics, vol 99, AMS 2009

L.D.Faddeev, O.A.Yakubovskii: Lectures on quantum mechanics for university students. Student Mathematical Library vol 47, AMS, 2009

Referenslitteratur: J.von Neumann: Mathematical foundations of quantum mechanics

Referenslitteratur: N.I.Akhiezer, I.M.Glazman: Theory of linear operators in Hilbert spaces

MM8036 Typteori Per Martin-Löf: Intuitionistic Type Theory. Bibliopolis.
MM8039 Avancerad reell analys II Friedman: Foundations of modern analysis. Dover.
MM8040 Funktionsteori i flera komplexa variabler J. Lebl: Tasty bits of several complex variables.
MM8042 Algebraisk topologi A. Hatcher: Algebraic topology. Cambridge University Press.
MM8043 Reduktiva algebraiska grupper T.A. Springer: Linear algebraic groups
 

Matematisk statistik

Här hittar du kurslitteraturen i matematisk statistik, på grundnivå och avancerad nivå, samt försäkringsmatematik, på avancerad nivå.

Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
MT1011 Sannolikhetsteori och statistik för lärare Britton & Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare. Studentlitteratur.
MT3001 Sannolikhetsteori I Alm & Britton: Stokastik. Liber.
MT3002 Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar Material tillhandahålls av institutionen.
MT3003 Introduktion till databehandling Material tillhandahålls av institutionen.
MT4001 Statistisk analys Alm & Britton: Stokastik. Liber.
MT4002 Stokastiska processer och simulering I Ross: Introduction to probability models. Academic Press.
MT4006 Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.
MT4007 Statistisk databehandling Wickham & Grolemund: R for Data Science. O'Reilly.
MT5001 Linjära statistiska modeller

Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen.

MT5002 Sannolikhetsteori II Gut: An intermediate course in probability. Springer.
MT5003 Statistisk inferensteori

Held & Bové: Likelihood and Bayesian Inference. Springer.

Äldre upplaga av boken heter Applied Statistical Inference.

MT5006 Analys av kategoridata Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley.
MT5009 Grundläggande finansmatematik Capinski & Zastawniak: Mathematics for finance. An introduction to financial engineering. Springer.
MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik Material tillhandahålls av institutionen. Rekommenderad bredvidläsningslitteratur finns på kurshemsidan.
MT5012 Stokastiska processer och simulering II Ross: Introduction to probability models. Academic Press.
MT5014 Ekonometriska metoder

Andersson, Lindensjö & Tyrcha: Notes in Econometrics, kompendium. Tillhandahålls av institutionen.

Tsay: Analysis of Financial Time Series, Third edition. John Wiley & Sons Inc.

Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
MT7001 Sannolikhetsteori III

Gut: An intermediate course in probability. Springer.

Andersson & Djehiche: An introduction to martingale theory. Kompendium Stockholms universitet.

MT7002 Statistiska modeller Sundberg: Statistical Modelling by Exponential Families. Cambridge University Press.
MT7003 Bayesianska metoder Carlin & Louis: Bayesian methods for data analysis. CRC Press.
MT7006 Överlevnadsanalys Aalen, Borgan & Gjessing:  Survival Event History Analysis: A Process Point of View. Springer.
MT7037 Statistisk informationsteori

Cover and Thomas: Elements of Statistical Learning (2nd ed). Wiley.

Haykin: Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.) Pearson Education Inc.

MT7038 Statistisk inlärning Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer.
MT7039 Statistisk oövervakad inlärning

Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer.

Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Lee & Verleysen: Nonlinear Dimensionality Reduction. Springer.

Tidskriftsartiklar.

MT7041 Markovkedjor och blandningstider Levin & Peres: Markov Chains and Mixing Times: Second Edition. (Tillgänglig online via författarnas hemsida.)
MT7042 Statistiska aspekter av djupinlärning Goodfellow, Bengio, Courville: Deep Learning. MIT Press.
MT7043 Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer Øksendal: Stochastic Differential Equations. Springer.
MT8001 Statistisk konsultmetodik Artiklar som delas ut under kursens gång.

 

Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
MT7012 Livförsäkringsmatematik I Andersson: Livförsäkringsmatematik. Svenska Försäkringsföreningens Förlag
MT7016 Nationalekonomi för aktuarier

Begg: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill

Varian: Microeconomic Analysis. Norton

MT7017 Försäkringsjuridik för aktuarier I

Ramberg: Malmströms Civilrätt (25e uppl). Liber AB

Bengtsson: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, (8e eller 9e uppl). Norstedts Juridik

MT7018 Försäkringsjuridik för aktuarier II Falkman: Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II (2a uppl). Jure förlag, Stockholm
MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

Johansson: Matematiska modeller inom sakförsäkring. Kompendium Stockholms universitet.

Mikosch: Non-Life Insurance Mathematics. Springer

MT7028 Prissättning inom sakförsäkring Ohlsson & Johansson: Non-life insurance pricing with Generalized Linear Models. Springer
MT7035 Försäkringsredovisning

Leonardz & Blomquist: Årsredovisningen – en introduktion. Liber

Palmgren: Försäkringsekonomi. Studentlitteratur

Ohlsson: Skadeförsäkringsredovisning för aktuarier. Kompendium, tillhandahålls av institutionen.

MT7044 Livförsäkringsmatematik II

Alm, Andersson, von Bahr & Martin-Löf: Livförsäkringsmatematik II. Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm (kan beställas hos Svenska Försäkringsföreningen)

Andersson: Livförsäkringsmatematik, 2. uppl., KNS Service, Stockholm

 

Datalogi och beräkningsteknik

Här hittar du kurslitteraturen i datalogi och beräkningsteknik, på grundnivå. För kurser på avancerad nivå hänvisar vi i de flesta fall till information hos KTH, se utbildningskatalogen.

Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker

John V Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python

Bredvidläsning: Jan Skansholm: Python från början

DA2005 Programmeringsteknik

John V Guttag: Introduction to Computation and Programming using Python

Bredvidläsning: Jan Skansholm: Python från början

DA3018 Datalogi för matematiker Cormen, Leiserson, Rivest, och Stein: Introduction to algorithms
DA4001 Databasteknik Thomas Padron-McCarthy och Tore Risch: Databasteknik
DA4002 Mjukvaruutveckling Gustavsson och Görling: Att arbeta med systemutveckling. Studentlitteratur.
DA4003 Programmeringsparadigm Hänvisningar till öppna källor på internet
DA4004 Introduktion till maskininlärning

Lindholm, Wahlström, Lindsten och Schön: Machine Learning - A First Course for Engineers and Scientists.

Tillgänglig på smlbook.org

DA4005 Algoritmer och komplexitet Cormen, Leiserson, Rivest, och Stein: Introduction to algorithms
DA5001 Numerisk analys II Larsson och Thomee: Partial Differential Equations with Numerical Methods. Springer.
MM5016 Numerisk analys I Germund Dahlquist & Åke Björck: Numerical methods (2003)
Kurskod Kursnamn Kurslitteratur
DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 Hänvisningar till öppna källor på internet.

 

 

Kontakt

Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
På denna sida