Undervisning vid Matematiska institutionen under HT21

Enligt rektorsbeslut ska undervisning och examination fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021. Mer information om hur hösten ser ut vid Matematiska institutionen kommer snart.

Planering för undervisningen vid Matematiska institutionen under första delen av höstterminen meddelas på denna sida senast 21 maj 2021.

Se även

Undervisning vid Matematiska institutionen under VT21
su.se/corona

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
På denna sida