Lärarutbildning

Är du intresserad av att undervisa i matematik på årskurs 7-9 eller gymnasiet? Här hittar du information om olika vägar till att bli behörig lärare i matematik.

På denna sida kan du läsa om olika vägar till en ämneslärarexamen i matematik, och om hur du kan utöka din lärarlegitimation genom ämnesstudier om du redan har en ämneslärarexamen. Dessutom finns lite praktisk information för dig som läser kurser inom ULV- eller VAL-projektet.

Du hittar också praktisk information på respektive kurssida, samt på dessa sidor:

Ny student
Under utbildningen

 

Bli ämneslärare i matematik

För att bli behörig att undervisa åk 7-9 i grundskolan eller på gymnasiet behöver du en ämneslärarexamen. Stockholms universitet erbjuder ett antal olika vägar till en ämneslärarexamen i matematik.

Detta program är en påbyggnadsutbildning på tre terminer för dig som har tidigare universitetsstudier i matematik och/eller andra naturvetenskpliga ämnen. Programmet ges av Institutionen för ämnesdidaktik. Det leder till en ämneslärarexamen i ett eller flera ämnen.

Om du inte studerat matematik på universitetet tidigare erbjuder kandidatprogrammet i matematik, med studiegången ämneslärarutbildning, ett sätt att bli behörig till detta program; du blir då behörig till inriktningen mot undervisning i matematik i gymnasieskolan. Ett annat sätt är att läsa ett kandidatprogram som gör dig behörig till en inriktning med två ämnen, varav det ena är matematik; information om vilka kandidatprogram det är finns på ämnessidan om KPU.

Mer information om programmet hittar du i utbildningskatalogen:

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen - matematik, naturvetenskap och teknik

Ny version av kompletterande pedagogisk utbildning från hösten 2023

Om du vill bli ämneslärare i dels matematik, dels språk eller ett humanistiskt eller samhällsvetenskapliga ämne kan du läsa ett ämneslärarprogram som ges av Institutionen för ämnesdidaktik. Information om programmen, däribland vilka ämneskombinationer du kan välja på, hittar du här:

Ämneslärarprogram med inriktning mot humaniora, samhällsvetenskap eller språk

Det är även möjligt att kombinera matematik med ämnena idrott, musik och dans, men då ges lärarprogrammen vid fackhögskolorna (Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga musikhögskolan, Stockholms konstnärliga högskola):

Ämneslärarprogram i idrott
Ämneslärarprogram i musik
Ämneslärarprogram i dans

Du som har en utländsk lärarexamen eller ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne (t.ex. matematik) kan vara behörig till ULV-programmet.

ULV på SU

Du som idag arbetar som obehörig lärare i skolan kan vara behörig till VAL-programmet.

VAL på SU

 

Kompletterande ämnesstudier

Ämnesstudier kan behövas för dig som vill bli behörig till KPU. Ämnesstudier krävs också om du vill utöka din lärarlegitimation med fler behörigheter.

Nedan finns listor över lämpliga kurser för dig som vill utöka din lärarlegitimation med behörighet i matematik eller bli behörig till KPU med inriktning mot matematik. Om du har läst matematik vid ett annat lärosäte kan du kontakta oss för hjälp att bedöma vilka SU-kurser som motsvarar de kurser du läst vid det andra lärosätet.

Obs! Följande kurser räknas inte in

MM1003 Förberedande kurs i matematik och MM1008 Utmanande matematik räknas inte in vid ansökan till KPU eller vid ansökan om utökad behörighet.

Om du har läst matematik vid andra lärosäten kan det vara svårt att bedöma vilka av kurserna nedan du behöver läsa, och vilka av dem som motsvarar kurser du redan har läst. Då kan du kontakta oss för en individuell bedömning av vad du behöver komplettera med.

  • Berätta om din bakgrund och vad du har för mål. Vad har du läst tidigare? Vill du söka till KPU eller är du ute efter utökad behörighet?
  • Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem.
  • Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör du kunna få från högskolan där du läste kurserna. Detta är mycket viktigt då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem. Om du har en utländsk utbildning som bedömts av UHR/VHS är det till stor hjälp om du skickar med UHR/VHS-utlåtandet.

Du som redan har en lärarexamen kan komplettera med ämnesstudier i matematik och sedan hos Skolverket ansöka om utökad behörighet i matematik. För behörighet att undervisa åk 7-9 i matematik krävs 45 hp ämnesstudier i matematik och för gymnasiet 90 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. Vi bedömer att de uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav.

Mer information hos Skolverket om krav för att få behörighet att undervisa

Lämplig uppsättning kurser för högstadiebehörighet (45 hp)

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp eller MM5013 Matematik II – Algebra och kombinatorik 7,5 hp

Lämplig uppsättning kurser för gymnasiebehörighet (90 hp)

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp

Samt två av följande kurser:

MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra 7,5 hp
MM5021 Matematik III - Analysens grunder 7,5 hp
MM5022 Matematik III - Komplex analys 7,5 hp
MM5023 Matematik III - Kombinatorik 7,5 hp
MM5024 Matematik III - Logik 7,5 hp
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp

För att bli behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning som ges av Institutionen för ämnesdidaktik krävs åtminstone 90 hp successiv fördjupning inom ett för skolan relevant ämne (t.ex. matematik) inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. De uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav.

Hur mycket matematik du behöver beror på om du vill bli behörig till inriktning mot åk 7-9 eller mot gymnasiet samt om du vill bli behörig i ett ämne eller i flera.

Behörighetskraven för KPU finns i utbildningskatalogen

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 45 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp eller MM5013 Matematik II – Algebra och kombinatorik 7,5 hp

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 60 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp

Samt en av följande kurser:

MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 90 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp
MM6010 Matematik, självständigt arbete 15 hp

Samt en av följande kurser:

DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

Anmärkning: Om du blir behörig i flera ämnen räcker det att ha självständigt arbete i ett av dem. Om du av denna orsak inte behöver självständigt arbete i matematik kan du istället läsa enligt Lämpliga kurser för gymnasiebehörighet (90 hp) i avsnittet ovan.

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 120 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp
MM6010 Matematik, självständigt arbete 15 hp

Samt tre av följande kurser:

MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra 7,5 hp
MM5021 Matematik III - Analysens grunder 7,5 hp
MM5022 Matematik III - Komplex analys 7,5 hp
MM5023 Matematik III - Kombinatorik 7,5 hp
MM5024 Matematik III - Logik 7,5 hp
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp

Anmärkning: Om du blir behörig i flera ämnen räcker det att ha självständigt arbete i ett av dem. Om du av denna orsak inte behöver självständigt arbete i matematik kan du istället läsa fem av Matematik III-kurserna (eller alla sex, om du även står över kursen Matematik, vetenskap och samhälle som inte är obligatorisk om du inte ska göra självständigt arbete).

 

Kurser i matematik inom VAL-projektet eller ULV-projektet

Här nedan finns generell kursinformation för dig som under aktuell termin läser matematikkurser inom något av dessa projekt vid Stockholms universitet:

VAL-projektet: Vidareutbildning av Aktiva Lärare
ULV-projektet: Utländska Lärares Vidareutbildning

Du behöver alltså vara antagen till någon av dessa uppdragsutbildningar för att få läsa dessa kurser.

Här samlar vi praktisk information kring studierna.

Universitetskonto

För att studera vid Stockholms universitet behöver du ett fungerande universitetskonto.

Aktivera ditt universitetskonto

Antagning, registrering och tentaanmälan

Då vi har fått beställning på kurser för dig så kommer vi att anta dig till dina aktuella kurser. Men du behöver själv webbregistrera dig för att behålla din plats på kursen, och för att kunna anmäla dig till tentan.

Mer om registrering på Ny student
Mer om tentaanmälan på Under utbildningen

Scheman, kurshemsidor och kurslitteratur

Som ULV-student och VAL-student samläser du kursen med studenter på andra utbildningsprogram och fristående studenter, men din kurs har en annan kurskod. På scheman, kurshemsidor etc. står bara den "vanliga" kurskoden, så titta i kurskodstabellen nedan för att se vad den vanliga kurskoden för din kurs är. I tabellen finns länkar till utbildningskatalogen, där du hittar scheman.

Vi använder inte Athena, utan våra kurshemsidor finns på kurser.math.su.se. På alla kurshemsidor förutom Matematik I behöver du dessutom själv aktivera dig på kurshemsidan för att komma åt allt material, få kursutskick etc. Du loggar då in med inloggningsuppgifterna från ditt SU-konto högst upp till höger och ska sedan kunna välja ”Aktivera mig”. Observera att aktivering på kurssidan inte betyder att du har registrerat dig på kursen, det måste du göra i Ladok.

Lista med kurslitteratur vid Matematiska institutionen

Hitta till oss

Information om våra lokaler och hur du hittar hit på Ny student

Varje student inom ULV-projektet och VAL-projektet har en individuell studieplan, där det står vilka kurser just du ska läsa, ända fram till examen. Varje termin får vi en beställning på kurser för dig. Inför terminsstart får du ett personligt brev med vilka kurser du ska läsa inom ULV eller VAL den aktuella terminen. Om kurserna har krav på förkunskaper från tidigare kurser som du inte är klar med kan det hända att du i stället erbjuds omregistrering på tidigare kurser. Om du själv har fått ändrade planer, eller har frågor om kommande termins matematikstudier, kontakta studievägledaren för lärarutbildning i matematik - kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

ULV- och VAL-kurserna har samma kursnamn som de vanliga kurserna, fast med tillägget "kurs inom ULV-projektet" respektive "kurs inom VAL-projektet". Nedan visas kurskod och kursnamn för de fristående kurserna, med länk till kursinformation i utbildningskatalogen, tillsammans med kurskoden för motsvarande ULV- och VAL-kurs.

Fristående kurs ULV-kod VAL-kod
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker DA200U DA201U
MM2001 Matematik I 30 hp MMU305 MMU304
MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp MM512U MM513U
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp MM514U MM515U
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp MM508U MM509U
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp MM510U MM511U
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp MT102U MT103U
MM5115 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp MM520U MM521U
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp MM522U MM523U

 

 

Kontakt

Lärarstudenter hänvisas i första hand till studievägledningen på Institutionen för ämnesdidaktik.

För ärenden om tillgodoräknanden och validering av matematikpoäng samt kompletteringar för lärarbehörighet i matematik kontaktar du oss.

Studievägledning för lärarstudenter

Sök bland våra utbildningar