The Royal Swedish Academy of Sciences awards Susanne Keipert the Flormanska Award 2021 for her "innovative work on the unexpected physiological role of hormonal growth factor FGF21 in mammalian energy balance and heat production". Read more here.
                                                                                                                                                                          
Kungliga Vetenskapsakademien tilldelar Susanne Keipert den Flormanska belöningen 2021 för hennes ”innovativa arbeten som avslöjade en oväntad fysiologisk roll för den hormonella tillväxtfaktorn FGF21 i däggdjurs energibalans och värmeproduktion”. Läs mer här.