Nyheter

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute
  4. In Swedish
  5. Nyheter
  6. Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen

Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen

Fill out the form below to send "Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen" to a friend..

Send "Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen" to a friend.

Captcha

To verify that you are human and not a machine, please use the captcha function below.

Back to the article
Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Johanna Steen 08-16 4182
 johanna.steen@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se