─ Traditionell behandling med röntgenstrålning (fotoner) mot till exempel hjärntumörer ger

Siamak Haghdoost

grav påverkan på de patienter som överlever. Patienterna blir ofta av med sin tumör, men får så mycket biverkningar av strålningen att hjärnan degenereras. Om man istället bestrålar med laddade partiklar kan man koncentrera dosen till tumören och skona resten av hjärnan förklarar Siamak.

Rekryteringen är en del i satsningen Advanced Resource Center for HADrontherapy in Europe (ARCHADE) där man har utökat sin traditionellt sett starka partikelfysikforskning med en ny institution för att behandla cancer med hadronterapi.

─ Jag kommer att fokusera på hjärntumörer hos barn. Min huvudfråga är att ta reda på varför dessa typer av tumörer är så terapiresistenta. Den första patienten ska behandlas i maj. Jag kommer att kunna applicera den molekylära kunskapen jag skaffat mig här på MBW.

Förutom tillämpad forskning kommer Siamak att fortsätta med grundforskning i Caen tillsammans med sin post dok, Paulo Godoy. Siamak kommer också ha undervisningsuppdrag vid Caens universitet, något han ser fram emot.

─ Jag kommer att bli ansvarig för ett masterprogram inom radiobiologi. Det var en bidragande orsak till varför jag valde att tacka ja till tjänsten.

Siamak kommer att ha en delad tjänst mellan Caens universitet (80 %) och Stockholms Universitet (20 %). Hans forskningsgrupp kommer att vara kvar vid MBW.