Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen "Skolar Awards" vid entreprenörskonferensen "Slush" i Helsingfors. Foto: Vilja Pursiainen, Kaskas Media
Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen "Skolar Awards" vid entreprenörskonferensen "Slush" i Helsingfors. Foto: Vilja Pursiainen, Kaskas Media


─ Som post-dok är det svårt att dra in pengar, man har alltid kniven mot strupen. Priset möjliggör att jag nu helhjärtat kan arbeta med mina idéer säger Johan Seijsing. 

Varje år dör över 700 000 människor i läkemedelsresistenta infektioner. Siffran beräknas stiga till 10 miljoner år 2050. Det ställer högre krav på nya typer av antibiotika. Johans forskningsidé innebär att utveckla enzymer som kan bryta ned bakteriers cellväggar. På sikt kan dessa enzymer användas som ett proteinpaserat läkemedel mot antibiotikaresistenta bakterier.

─ Vi använder oss av enzymer från en speciell typ av virus som attackerar bakterier. När viruset infekterat och förökat sig inne i bakterien använder det dessa enzym för att bryta ned bakteriens cellvägg och ta sig ut. Bokstavligt talat ”sprängs” bakterien, förklarar Johan.

För att kunna använda enzymerna som framtida läkemedel krävs att de är stabila nog att förvaras i en kyl på ett sjukhus. Det är också viktigt att få enzymet att specifikt bekämpa en viss typ av bakterie med hög effektivitet.

─ Vi kommer att göra stora bibliotek med flera miljoner varianter av enzymer. Med hjälp av en speciell teknik sorterar vi ut de enzymer som fungerar bäst. Nu är vi i ett skede där vi ska få alla delar av systemet att samverka, förklarar Johan.

”Skolar Award” är en internationell vetenskapspitchtävling för post-doks som hölls i Helsingfors, Finland den 1a december 2017. Tävlingen var en del i entreprenörskapskonferensen ”Slush” och de tio finalisterna tävlade om förstapriset på 100 000 Euro.

─ Målet var så klart att vinna, men jag insåg att det skulle bli svårt när jag såg hur bra presentationer de andra finalisterna hade, säger Johan.

 

 

I rampljuset på en rund scen fick deltagarna tre minuter på sig att övertyga en jury varför just deras forskning var värd att satsas på. Juryn bestående av entreprenörer, riskkapitalister och professorer var enhällig i sitt beslut.

─ Antibiotikaresistens är ett av de stora problemen mänskligheten står inför idag och det kommer att bli värre och värre om vi inte gör någonting åt det, säger en av jurymedlemmarna, Pirjo Hiidenmaa, författare och professor i litteratur vid Helsingfors Universitet i ett pressmeddelande.