Nyheter

EU-anslag för att undersöka kopplingen mellan radon och cigarettrök

Forskare från Stockholms universitet deltar i projektet RadoNorm som har beviljats anslag från EU för forskning som ska förbättra allmänhetens och yrkesverksammas skydd mot radon och radioaktivt avfall. Interaktioner mellan radon och cigarettrök leder till en lungcancerrisk som är högre än summan av båda riskfaktorerna separat.

Virus som finns i vätskan runt värdcellen binder till ett virus och kan göra det mer smittsamt. Viruset kan också påskynda bildningen av trådlika fibriller, vilka spelar en roll vid Alzheimers sjukdom.

Illustration: E. Wikander/Azote/Stockholms universitet.

Överrock av protein gör virus mer smittsamma och länkar dem till Alzheimers sjukdom

Ny forskning från Stockholms universitet och Karolinska Institutet med flera visar att virus samspelar med biologiska vätskor hos sina värdar vilket leder till en beläggning av protein på virusets yta.

Claes Andréasson

En ny pusselbit till vad som styr åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar

En grundläggande upptäckt om hur cellen är sammankopplad för att styra åldrandet presenteras i den internationellt ledande tidskriften Cell Metabolism. Studien visar att en allt sämre fungerande kommunikation mellan cellernas organeller är en viktig orsak till åldrande. Upptäckten är ett resultat av ett samarbete mellan fem forskargrupper vid Stockholms och Göteborgs universitet.

Tumor cells

Protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmen

En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad. Ökad kunskap om dessa mekanismer kan lära oss mer om hur sjukdomar i människans tarm uppstår och bidra till utvecklingen av nya läkemedel för att bota dem.

Johanna Steen

Johanna Steen - Ny Lab manager på MBW

Sedan den 1a mars är Johanna Steen ny lab manager på MBW. Med en bakgrund som forskare på KTH och senior lab manager på Karolinska Institutet känner sig Johanna hemma i den akademiska miljön.

Wikimedia Commons

Bläckfiskar verkar kunna lura evolutionen

MBW-forskaren Marie Öhman förklarar hur i det senaste numret av Forskning och Framsteg.

Ovan t.v. visar bananflugor som matats med självlysande bakterier. Om immunförsvaret inte fungerar korrekt så kan bakterierna ta sig igenom tarmväggen och sprida sig i flugan. Ovan t.h. visar var Nub-PB (grönt) och Nub-PD (rött) produceras i bananflugstarmen. Dessa fungerar som gas-, respektive bromspedal, för att immunförsvaret effektivt ska angripa patogener utan att orsaka för stor skada på bananflugans egna vävnader.

Molekylär regulator håller immunförsvaret i balans

Immunsystemet måste kunna skilja på vän och fiende, och det måste kunna stängas av lika snabbt som det kan slås på. En forskargrupp vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet har nyligen upptäckt en ny mekanism som celler i tarmväggen använder för att öka och minska aktiveringen av immunsystemet.

Siamak Haghdoost

MBW gruppledare Siamak Haghdoost flyttar till Caens universitet

Siamak Haghdoost, MBW gruppledare inom strålningsbiologi, har fått en professorstjänst vid Caens universitet i Frankrike. Med start 1a mars 2018 kommer han att etablera sig som forskare inom så kallad hadronterapi.

Mattias Mannervik

Projektbidrag till forskningssamarbete med Kina

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom forskningssamarbete mellan Kina och Sverige. Stockholms universitet ska tillsammans med ett kinesiskt universitet vara värd för ett projekt.

Johan Seijsing vann vetenskapspitchtävlingen "Skolar Awards" vid entreprenörskonferensen "Slush" i Helsingfors. Foto: Vilja Pursiainen, Kaskas Media

MBW-forskare vann vetenskapspitchtävling i Finland

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 
 Prefekt:
 Neus Visa  08-16 4111
 neus.visa@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Mattias Mannervik  08-16 1565
 
 Administrativ chef:
 Madeleine Hellzén 08-16 3509
 madeleine.hellzen@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Johanna Steen 08-16 4182
 johanna.steen@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se