Gruppledare

Johan Ankarklev

Rum: E551

Telefon: 08-16 4930

E-post: johan.ankarklev@su.se

Claes Andréasson

Rum: F452

Telefon: 08- 16 4202

E-post: claes.andréasson@su.se

Antonio Barragan

Rum: F526

Telefon: 08-16 4156

E-post: antonio.barragan@su.se

Tore Bengtsson

Rum: F358

Telefon: 08-16 4126

E-post:tore.bengtsson@su.se

Sabrina Büttner

Rum: F432

Telefon: 08-16 41 70

E-post: sabrina.buettner@su.se

Qi Dai

Rum: E333

Telefon: 08-16 4149

E-post: qi.dai@su.se

Ylva Engström

Rum: F414

Telefon: 08-16 4166

E-post: ylva.engstrom@su.se

Marc Friedländer

SciLifeLab/MBW

Telefon: 08-16 4032

E-post: marc.friedlander@scilifelab.se

Siamak Haghdoost

Rum: E519

Telefon: 08-16 4064

E-post: siamak.haghdoost@su.se

Anders Jacobsson

Rum: F360

Telefon: 08-16 4127

E-post: anders.jacobsson@su.se

Kristina Jonas

SciLifeLab/MBW
Telefon: 08-16 2580
Email: kristina.jonas@su.se

Ann-Beth Jonsson

Rum: F562

Telefon: 08-16 4154

E-post: ann-beth.jonsson@su.se

Roger Karlsson

Rum: F468

Telefon: 08-16 4104

E-post: roger.karlsson@su.se

Per Ljungdahl

Rum: F466

Telefon: 08-16 4101

E-post:per.ljungdahl@su.se

Ann-Christin Lindås

Rum: F450

Telefon: 08-16 1998

E-post: ann.christin.lindas@su.se

Mattias Mannervik

Rum: E331

Telefon: 08-16 1565

E-post: mattias.mannervik@su.se

Jan Nedergaard

Rum: F362

Telefon: 08-16 4128

E-post: jan.nedergaard@su.se

Anders Nilsson

Rum: E547

Telefon: 08-16 4549

E-post: anders.s.nilsson@su.se

 

Sushil Pathak

Rum: F558

Telefon: 08-16 4201

E-post: sushil.pathak@su.se

Christos Samakovlis

Rum: E353

Telefon: 08-16 1564

E-post: christos.samakovlis@su.se

Anna-Lena Spetz

Rum: F570

Telefon: 08-16 4205

E-post: anna-lena.spetz@su.se

Eva Sverremark-Ekström

Rum: F530

Telefon: 08-16 4178

E-post: eva.sverremark@su.se

Ulrich Theopold

Rum: F428

Telefon: 08-16 4181

E-post: uli.theopold@su.se

Klas Udekwu

Rum: F566

Telefon: 08-16 4189

E-post: klas.udekwu@su.se

Neus Visa

Rum: F326

Telefon: 08-16 4111

E-post: neus.visa@su.se

Lars Wieslander

Rum: F330

Telefon: 08-16 4065

E-post: lars.wieslander@su.se

Andrzej Wojcik

Rum: E515

Telefon: 08-161217

E-post: andrzej.wojcik@su.se

Stefan Åström

Rum: E329

Telefon: 08-16 1566

E-post: stefan.astrom@su.se

Marie Öhman

Rum: F418

Telefon: 08-16 4451

E-post: marie.ohman@su.se

Ann-Kristin Östlund Farrants

Rum: F448

Telefon: 08-16 4097

E-post: anki.ostlund@su.se

Klavs Berzins (Professor emeritus)

Rum: F522

Telefon: 08-16 4164

E-post: klavs.berzins@su.se

Barbara Cannon (Professor emerita)

Rum: F350

Telefon: 08-16 4120

E-post: barbara.cannon@su.se

Ingrid Faye (Professor emerita)

Rum: F553

Telefon: 08-16 4209

E-post: ingrid.faye@su.se

Carmen Fernández (Professor emerita)

Rum: F522

Telefon: 08-16 4164

E-post: carmen.fernandez@su.se

Elisabeth Haggård (Professor emerita)

Mobil: 0706-062466

E-post: elisabeth.haggard@su.se

Mats Harms-Ringdahl (Professor emeritus)

Rum: E517

Telefon: 08-16 4109

E-post: mats.harms-ringdahl@su.se

Leif Isaksson (Professor emeritus)

Rum: E529

Telefon: 08-16 4197

E-post: leif.isaksson@su.se

Dag Jenssen (Professor emeritus)

Rum: E527

Telefon: 08-16 3108

E-post: dag.jenssen@su.se

Ulf Rannug (Professor emeritus)

Rum: E531

Telefon: 0705-162915

E-post: ulf.rannug@su.se

Eva Severinson (Professor emerita)

Rum: F450

E-post: eva.severinson@su.se

Håkan Steiner (Professor emeritus)

Rum: E553

Telefon: 08-16 4161

E-post: hakan.steiner@su.se

Marita Troye Blomberg (Professor emerita)

Rum: F522

Telefon: 08-16 4164

E-post: marita.troyeblomberg@su.se

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 Fax: 08-16 4209
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Beatriz Campos 08-16 4119
 beatriz.campos@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se