Ledning

puffbild

Per Ljungdahl (Prefekt)

Rum: F466

Telefon: 08-16 4101

E-post: per.ljungdahl@su.se

puffbild

Ann-Beth Jonsson (Ställföreträdande prefekt)

Rum: F562

Telefon: 08-16 4154

E-post: ann-beth.jonsson@su.se

Lina Berggren

Lina Berggren (Administrativ chef)

Rum: F334

Telefon: 08-16 3509

E-post: lina.berggren@su.se

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 Fax: 08-16 4209
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Beatriz Campos 08-16 4119
 beatriz.campos@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se