Ett av syftena med Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) är att rekrytera och utbilda begåvade studenter att bli oberoende forskare och lärare för att möta framtida utmaningar i samhället. Forskarutbildningen vid MBW är utformat för att ge eleverna nödvändiga vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva forskning i molekylär biovetenskap, inklusive infektion- och immunobiologi, integrativ biologi och molekylär cellbiologi. Programmet syftar till att stimulera nyfikenhet och originalitet hos enskilda studenter, samtidigt ingjuta en uppskattning av den metodiska processen i experiment. Ytterst syftar programmet till att ge de studerande en god grund för en fortsatt och livslångt intresse av komplexa biologiska system.

Läs mer om forskarutbildningen här (på engelska).

 

 

 

 

 

 

 

Grund- och Masterutbildning

All grundutbildning  och masterprogram organiseras och administreras av Biologisk grundutbildning (BIG). På BIGs webbsida kan du finna information om programmen och hur du ansöker.

Studievägledare på BIG:

Elisabet Weingartner

elisabet.weingartner@su.se, telefon 08-16 40 70