Group Insurance and Personal Insurance (GIF)

(For people who have no Swedish personal identity number)

If you´re are a foreign visitor at Stockholm University – such as a guest teacher, guest researcher or another type of visitor – you’re covered by the Swedish State Group and Personal Insurance (GIF) during your time in Sweden.

Read more: http://www.su.se/english/staff-info/personnel/insurance-for-researchers

 

Särskilt personskadeskydd (SPS)

(För personer som utan att vara anställda är besökare eller deltar i verksamhet vid Stockholms universitet och som innehar svenskt personnummer)

Försäkringen gäller exempelvis för besökande gäster, försökspersoner, pensionerade professorer, deltagare i projekt etc.

Läs mer: http://www.su.se/medarbetare/personal/anst%C3%A4llningsvillkor/f%C3%B6rs%C3%A4kringar/s%C3%A4rskilt-personskadeskydd-sps-1.169300