·  Ny gemensam anslagstavla Utanför postrummet på F3 finns nu en stor anslagstavla för intern information inom MBW. Tavlan innehåller bland annat mötesprotokoll, annonseringar för kommande interna seminarier, disputationer och licentiat, externa konferenser, miljö- och säkerhetsinformation mm. Du är välkommen att sätta upp konferensaffischer, utlysningar, aktuella seminarier mm. 

· Adobe Connect videokonferens Visste du att det finns möjlighet att ha videokonferenser i Runnströmsrummet? I april finns det möjlighet att på distans delta i en demonstration hur man använder programmet Adobe Connect för videomöten. Kursen riktar sig framförallt till nybörjare, men också till andra som redan använder programmet. Du får lära dig hur du hittar programmet, hur du skapar ett möte, hur du bjuder in deltagare hur du visar dokument för andra deltagare samt ge tips om vad du ska tänka på för ett lyckat videomöte. Demonstrationen ges på svenska, men det går bra att ställa frågor på engelska. Tid: torsdag 16/4 13:30-15:00 eller torsdagen den 23/4 kl. 13:30-15:00. Läs mer och anmäl dig här

· Relocation – ny sida på SUs webb För att underlätta för utländska medarbetare och gästforskare att etablera sig i Sverige så finns det nu en ny webbsida, su.se/relocation. På sidan finns information om vad som krävs för visum och uppehållstillstånd, bostadsmöjligheter, sjukvård och banker och hur SU fungerar som arbetsplats. 

· Vill du lära dig resebokning via BCD Travel? Resebyrån BCD Travels som har avtal med SU sedan förra året har gått ut med en förfrågan om det möjligtvis finns intresse för ytterligare utbildningar av onlinebokningssystemet. Om det är någon som är intresserad att delta vid ett online-seminarium för genomgång av bokningsverktyget anmäl intresse till Gelana Yadeta gelana.yadeta@su.se.

· Överblivna möbler Det finns överblivna möbler som den som vill kan hämta och ha på sitt kontor. Se bilder och kontakta Elin Eriksson om du är intresserad, elin.eriksson@su.se. Först till kvarn…

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer: Lucille Adam (grupp Spetz), Georgia Tsikala (grupp Samakovlis)

Forskningsassistent: Susanna Hua (grupp Faye)

Studenter: Aleksandra Donalska (grupp Spetz); Felix Orben (grupp Mannervik); Juris Kibilds (grupp Åström).

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 11, 2015 English version

· New common notice board Outside the mailroom at F3 there is now a large notice board for internal information. You can read meeting protocols, advertisements of upcoming internal seminars, dissertations and licentiate, external conferences and environment and safety information. You are welcome to put up conference posters, announcements and upcoming seminars.   

· Adobe Connect video conference Did you know that it is possible to have web meetings in Runnströmsrummet? In April there will be an opportunity to participate in a distance introduction (webinar) of Adobe Connect. The course is aimed primarily to beginners, but also to others who are already using the program. The demonstration is given in Swedish. Time: Thursday April 16, 1.30 – 3 pm or Thursday April 23 1.30-3 pm. Read more and sign up here

· Relocation - new site on the SU web To welcome international staff to SU and to make it easier to settle in Sweden, there is a new website su.se/relocation. Here you can find information about what is required for a visa and residence permit, living in Sweden, housing opportunities, health care and bank information and how SU operates as a workplace.

· Do you wish to learn the travel booking system? BCD Travel would like to know about how many of you might be interested in having some online lessons about the travel booking system. Please e-mail to Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se, if you would like to join online seminar for the booking system. The BCD Travel will then decide on arranging the seminar if there is sufficient number of participants.

· Surplus furniture There are some furniture that is available for anyone to use in one’s office. See the photos below. Contact Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se, if you are interested. First come, first serve…

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post docs: Lucille Adam (group Spetz), Georgia Tsikala (group Samakovlis)

Research assistant: Susanna Hua (group Faye)

Students: Aleksandra Donalska (group Spetz); Felix Orben (group Mannervik); Juris Kibilds (group Åström).

 

/ Per & Lina