(for English version see below)

· Registrering av lönekonto på Danske Bank

I april byter SU bank till Danske Bank för att genomföra löneutbetalningar. För att få lönen utbetald på sitt vanliga konto måste varje medarbetare registrera sina bankuppgifter hos Danske Bank senast 5 april genom e-legitimation eller BankID. Instruktioner och länk till registreringen hittar du på startsidan när du loggar in i Primula.

· SU byter mobilnät till Tele2 - Viktigt att ha telefonen påslagen under nätbytet

Under vecka 12 och 13 byter universitetets teleoperatör TDC mobilnät från Telia till Tele2. Nätbytet sker automatiskt under förutsättning att telefoner, surfplattor, mobila bredband är påslagna och anslutna till telenätet när bytet sker. Den automatiska uppdateringen ska fungera även om en användare befinner sig utomlands, så länge enheterna kan ta emot SMS.

OBS! Detta gäller inte bara mobiltelefoner, utan alla telefoner på MBW (trådlösa och fasta) som finns i labb och på kontor. Kontrollera gärna att era telefoner är påslagna och ansluta till nätverket.

· Internationell pub på Fakultetsklubben

Onsdag den 29 mars är internationella medarbetare och gäster välkomna till Fakultetsklubben för en pubkväll. Evenemanget börjar 17:00 . Dryck och mat finns till rimligt pris. Anmälan via e-post till fakultetsklubben@su.se (senast 27 mars). Medlemskap behövs inte denna kväll.

· Test av brandlarm

På fredag den 17 mars testar Akademiska Hus brandlarmet på MBW (E- och F-huset) kl. 09:30-10:30.

· MBW Pub

Fredag den 17 mars är det MBW Pub med tema St. Patrick’s Day! Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

· MBW-fika

Tisdag den 28 mars kl. 15:00 är det dags för nästa MBW-fika. Det bjuds på kaffe och fikabröd. Kom och träffa MBWare från andra korridorer! Vi ses i lunchrummet på E5!

· Nya personer på MBW

Forskare - Björn Brindefalk (grupp Udekwu)

Gästforskare –Maria Lindgren (grupp Bengtsson)

Postdoktorer - Bejan Aresh (grupp Karlsson), Sabeen Survery (grupp Lindås)  

Student - Pilar López Hernández (grupp Udekwu)

________________________________________________________

 

MBW newsletter – week 11, 2017 English version

· Register your bank account with Danske Bank

From April SU will use Danske Bank for salary payments. To get your salary to your regular bank account, you will need to register your bank details with Danske bank using Bank ID or e-ID at latest April 5. You will find instructions how to register your bank account in Primula on the start page.

· Phones will be changing mobile networks - It is important that everyone has their devices (phones, tablets etc.) switched on

The network change will happen automatically during weeks 12 and 13, provided phones and other devices are switched on and connected to the network. The automatic update should work even if a user is out of the country, as long as the devices can receive text messages.

Note! This applies not only mobile phones, it applies to all phones at MBW (wireless and desk phones) in labs and offices. Please make sure that your phones are switched on and connected to telephone network

· International Pub at the Faculty Club
Welcome to Stockholm Universities Faculty Club and the International Pub the 29th of March 2017. The starts at 5 pm. You pay for food and drinks directly at the club. You register by e-mail to fakultetsklubben@su.se.

· Test of the fire alarm At Friday March 17th Akademiska Hus will test the fire alarm at MBW (house E and F) at 09:30-10:30.

· MBW Pub

Tomorrow Friday 17th of March there will be St. Patrick’s MBW Pub! The pub starts at 5 pm in E5 lunchroom. Take the chance to come and mingle with old and new colleagues. It will be served drinks and snacks (please remember to bring cash).

· MBW fika

Next MBW-fika will be on Tuesday March 28th at 3 pm in E5 lunch room. There will be served coffee and some bakery. Come and join for a coffee and meet MBWers from other corridors!

New persons at MBW

Researcher – Björn Brindefalk (Udekwu group)

Guest researcher – Maria Lindgren (Bengtsson group)

Post docs - Bejan Aresh (Karlsson group), Sabeen Survery (Lindås group) 

Student - Pilar López Hernández (Udekwu group)