· Birgitta Olsson – ny administratör på MBW

Birgitta kommer främst att arbeta med administration av forskarutbildning, arkiv, diarium och dokumenthantering. Hon kommer också att vara sekreterare i lokalgruppen och i arbetsmiljö- och miljögruppen. Birgitta har lång erfarenhet från SU som administratör och institutionssekreterare och har arbetat många år på institutionen för data- och systemvetenskap. Vi hälsar Birgitta varmt välkommen till MBW!

 

· MBW dagarna 12-13 maj Vi är glada att kunna meddela att vi blir  så många som 170 st MBWare på MBW dagarna i maj. Om du har glömt att anmäla dig kontakta Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se) så skriver vi upp dig på en väntelista om det blir fler platser tillgängliga.

Varje grupp ska nu förbereda korta presentationer och posters. Glöm inte att skicka in era poster abstract, sista dagen är idag, 1 april. Använd följande länk:

https://sunet.artologik.net/su/Poster_Abstract_Submission MBW_Retreat  

 

· MBW-fika Tisdagen den 12 april är dags igen för MBW-fika. Kaffe, te och fikabröd kommer att serveras! Alla är välkomna till lunchrummet på E5, kl. 15.00. Hoppas vi ses där!

 

· MBW Pub Den 8 april är det MBW Pub. Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

 

· Ökad IT-support på MBW Efterfrågan på Mac-support är stort, så numera finns Bengt Hall på MBW även på torsdag förmiddag, samt tisdagar som tidigare. Här är kontaktuppgifter till MBWs IT-support:

Bengt Hall

Telefon: 070-789 09 02, e-post: bengt.hall@su.se
Bengt är specialist på Mac och arbetar här på tisdagar samt torsdag förmiddag.

Gunnar Jacobson

Telefon: 070-715 21 97, e-post: gunnar.jacobson@su.se
Gunnar är specialist på PC och arbetar här på tisdagar före lunch.

Björn Palmgren

Telefon: 08-16 1273 / 070-308 12 73. Rum: F434a, E-post: bjorn.palmgren@su.se

Björn finns på plats på MBW varje dag, men arbetar 50 % vid BIG.

 

· Engelsk introduktionsdag för nya medarbetare Som nyanställd vid Stockholms universitet inbjuds du till en engelsk introduktionsdag (både engelsk- och svensktalande anställda är välkomna). Hur är det att arbeta på SU? Dagen innehåller en introduktion av SUs organisation, universitetets utbildningar och forskning. Du får även en inblick i universitetets arbete kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Den 20 april kl. 09.00–16.30 i Nordenskiöldsalen, hus U, plan 3, i Geovetenskapens hus, Frescati. Sista anmälningsdag 6 april, läs mer och anmäl dig här.

 

· Ny adress till bibliotekets webb Universitetsbiblioteket har en ny webbadress, sidan finns på både svenska och engelska, se länkar:

http://su.se/biblioteket/
http://su.se/english/library/

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

 

Forskare: Annette Sköld (grupp Spetz)

Doktorander: Kajsa Fritzell (grupp Öhman), Dilan Khalili (grupp Theopold), Benedetta Pelosi (grupp Åström)

Studenter: Kenny Lidberg (grupp Sverremark-Ekström), Fredrik Fineman (grupp Büttner), Masha Ebrahimi (grupp Büttner), Fabian Gasser (grupp Andréasson), Beatrice Eriksson (grupp Jonsson)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 13, 2016 English version 

 

· Birgitta Olsson – new administrator at MBW

Birgitta will handle the administration of PhD studies, archive and filing of documents. She will also be secretary of Lokalgruppen and Arbetsmiljö- och miljögruppen. Birgitta has long experience from SU as administrator and department secretary and has worked many years at the Department of Computer and Systems Sciences. We wish Birgitta warmly welcome to MBW!

 

· MBW-retreat May 12-13 We are glad to announce that as many as 170 MBW’ers will take part at the MBW retreat in May. If there is someone who forgot to sign up, you can contact Elin Eriksson (elin.eriksson@su.se), she will put you on a waiting list if there would be more places available.

Each group will now prepare a short presentation and posters. Please submit your poster abstract no later than April 1 (today) using this link:

https://sunet.artologik.net/su/Poster_Abstract_Submission MBW_Retreat

 

· MBW-fika April 12 Tuesday April 12 it’s time for MBW-fika. Coffee, tea and something sweet will be served. You are welcome to E5 lunchroom at 3 pm. Hope to see you there!

 

· MBW Pub April 8 Next Friday it’s MBW Pub! Take the chance to mingle with new and old colleagues. It will be served drinks, snacks and some food (please remember to bring cash). From 5 pm in E5 lunchroom, welcome!

 

· Increased IT-support at MBW There is an increasing demand of Mac support at MBW. Therefore, Bengt Hall will be available also on Thursday mornings, aside of Tuesdays as before. Here are contact details of MBW IT-support:

Bengt Hall

Ph: 070-789 09 02, e-mail: bengt.hall@su.se
Bengt is specialized on Mac. Available on Tuesdays and Thursday mornings.

Gunnar Jacobson

Ph: 070-715 21 97, e-mail: gunnar.jacobson@su.se
Gunnar is specialized on PC. Available on Tuesday mornings.

Björn Palmgren

Ph: 08-16 1273 / 070-308 12 73. Room: F434a, E-mail: bjorn.palmgren@su.se

Björn works at MBW every day, but works halftime for BIG.

 

· Introduction day for new employees Stockholm University invites new employees to an English introduction day. You will be introduced to the organisation and support systems. In addition, you will learn what working at Stockholm University entails, a bit about the University´s education and research, what Intercultural Communication means, as well as gain insight into our working environment, safety and security, and the environment. 

20 April at 09:00–16:30 in Nordenskiöldsalen, house U, floor 3, in Geovetenskapens hus, Frescati. Report your interest as soon as possible, but no later than 6 April. Read more and register here.

 

· New URL to Stockholm University Library The library has a new URL to the website, the site is available in both Swedish and English, see links:

http://su.se/biblioteket/
http://su.se/english/library/

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Researcher: Annette Sköld (Spetz group)

PhD students: Kajsa Fritzell (Öhman group), Dilan Khalili (Theopold group), Benedetta Pelosi (Åström group)

Students: Kenny Lidberg (Sverremark-Ekström group), Fredrik Fineman (Büttner group), Masha Ebrahimi (Büttner group), Fabian Gasser (Andréasson group), Beatrice Eriksson (Jonsson group).

/ Per & Lina