(for English version see below)

· Admin/teknisk service under påsken Administrationen, disk/sterilisering och övrigt tekniskt stöd håller stängt från torsdag 13/4 (skärtorsdag) t.o.m. måndag 17/4 (annandag påsk). Tisdagen den 18 april är vi tillbaka.

·  MBW sommarfest Boka in datumet 15 juni i era kalendrar för årets sommarfest. Mer information kommer snart!

· Vattenavstängning i F-huset Vattnet kommer att stängas av i hus F den 4/4-7/4 (tis-fre) samt 10/4 (mån) kl. 06.00-08.00. Det kommer att finnas en dunk med vatten i varje lunchrum vid avbrotten. Vid frågor kontakta Jerker Eriksson (jerker.eriksson@su.se).

·  Påminnelse om MBW autoklaveringsrutin

Liquid items:

 • Leave at E5 before 10 am on designated trolleys by central staircase.
 • Pick-up at E5 after 3 pm                                                   

Dry items (tips, tubes etc):

 • Leave outside F545 or in E534 before 10 am if urgent
 • Pick-up of autoclaved urgent items approx. 12 noon
 • Pick-up of autoclaved non-urgent items the same day or next day

General for all items:

 • Marked with initials and room number on sterile tape (water-resistant pen)
 • Please remember to pick up your autoclaved items!

· Miljöarbete på MBW

En ny miljöhandlingsplan för 2017 har tagits fram av Arbetsmiljö-och miljögruppen, planen följs kontinuerligt upp under året. Resultaten från 2016 års miljöhandlingsplan finns nu sammanfattat i ett dokument på MBWs server. Den nya miljöhandlingsplanen och resultaten från förra året finns att ta del av på MBWs gemensamma server i mappen PUB > Miljö.

För instruktioner hur du ansluter till MBWs gemensamma server, se här.

· Spring med MBW på lunchen Våren närmar sig och lunchlöpningen har nu dragit igång igen på torsdagar kl. 11.30. Samling (ombytta till löparkläder) utanför Svante Arrheniusväg 22 B (nedanför sekretariatet). Vi springer efter lust och förmåga. Blir vi många kanske vi delar upp oss i olika grupper. Alla är välkomna att delta!

· Anmälan till Vårruset och Bellmanstafetten I år deltar MBW både i Vårruset och Bellmanstafetten.

Vårruset 22 maj – 5 km löpning (endast för damer). Anmäl intresse till lina.berggren@su.se senast 28 april.

Bellmanstafetten 24 aug – 5 km (för alla). Anmäl intresse till lina.berggren@su.se senast 11 juni.

· MBW-fika Tisdag den 25 april är det MBW-fika kl. 15.00 i lunchrummet på E5. Det kommer att serveras kaffe och bakverk. Hoppas vi ses där!

· Pub för doktorander inom naturvetenskap Fredag den 7 april med start kl. 17:00 anordnas en gemensam pub i DEEP:s lunchrum för alla doktorander inom naturvetenskap. Puben organiseras av doktorandråden och syftet är att öka samarbetet mellan institutionerna.

__________________________________________________________

MBW newsletter – week 13, 2017 English version

· Admin/technical service during the Easter The administrative unit, the sterilisation centre and other technical support will be closed from Thursday April 13 (Maundy Thursday) though Monday April 17 (Easter Monday). Tuesday April 18 we will be back.

· MBW Summer party Mark the date June 15 in your calendars for this year’s summer party. More information will follow!

· The water will be be shut off in the F-building The water will be shut off in the F-building from 4/4 to 7/4 (Tuesday to Friday) and 10/4 (Monday) between 06.00-08.00 am in the mornings. There will be a can of water in every lunch room during the shut off. If you have any questions please contact Jerker Eriksson (jerker.eriksson@su.se).

· Reminder - Routines for autoclaving at MBW

Liquid items:

 • Leave at E5 before 10 am on designated trolleys by central staircase.
 • Pick-up at E5 after 3 pm                                                   

Dry items (tips, tubes etc):

 • Leave outside F545 or in E534 before 10 am if urgent
 • Pick-up of autoclaved urgent items approx. 12 noon
 • Pick-up of autoclaved non-urgent items the same day or next day

General for all items:

 • Marked with initials and room number on sterile tape (water-resistant pen)
 • Please remember to pick up your autoclaved items!

· Environmental work at MBW MBW has a new Environmental Action Plan for 2017, this plan is followed up continuously during the year by the Work Environment & Environmental group. The results of the 2016 environmental work at MBW is now summarized in the document "Environmental Action Plan 2016 results" which can be accessed at the common MBW server – PUB > Miljö. For instructions how to connect to the MBW file server, see here.

· Run with MBW at lunchtime Spring is getting closer and most ice and snow is gone – so now it is time to start running together every Thursday! We will meet up outside Svante Arrheniusväg 22 B (below the secretariat) at 11.30 am, wearing running clothes. Depending on how many we are we might divide into groups according to ambition. Everyone is welcome!

· Register for Vårruset and The Bellman Relay This year MBW participating in both Vårruset and Bellmanstafetten.

Vårruset May 22 – 5 km (only for women). Please register to lina.berggren@su.se by April 28.

The Bellman Relay August 24 - 5 km (for everyone). Please register to lina.berggren@su.se by June 11.

· MBW fika Tuesday April 25 it’s time for MBW-fika. Coffee and some bakery will be served. You are welcome to E5 lunch room at 3 pm. Hope to see you there!

· 1st PhD-Pub for Natural Sciences Friday April 7 at 5 pm in DEEP’s lunch room there will be a Pub for all PhD-students in Natural Sciences, organized by a collaboration of PhD-councils, to improve collaboration between the departments.